Υποδείγματα ανακοινώσεων (για θέσεις εργασίας)

Υποδείγματα ανακοινώσεων προκηρύξεων, εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ), μερικής απασχόλησης, μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), κοινωφελούς εργασίας (ΚΟΧ).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 1, 2018, 06:20
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 31, 2015, 12:52