βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδειες: Μη καθορισμένη άδεια Τύποι: PDF Φορείς: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Απόφαση Δημάρχου αριθμ 252/2017

    Απόφαση Δημάρχου αριθμ 252/2017 περί καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).