βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Τύποι: zip, dwg XML Ετικέτες: γεωδαιτικά σημεία αναφοράς

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).