βρέθηκαν 671 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: Γενικά Αρχεία του Κράτους

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1986 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1977-1996). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1945 - 2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΒΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ...

  ΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΒΕ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (1962 - 2002). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (1919-1977). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (1996 - 2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΟΑΕΕ

  ΑΡΧΕΙΟ ΟΑΕΕ (1985 - 2009). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (1939 - 1974). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΡΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΡΠΗΣ (1960-1975). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ (1975-1990). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΞΑΝΘΗΣ "ΤΡΑΚΪΑ"

  ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΞΑΝΘΗΣ "ΤΡΑΚΪΑ" (1946-1947). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (1998 - 2007). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (1938-2000). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΥΜΗΣ (1945-1973). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΣΤΗ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΩΣΤΗ (1944-1993). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΠΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΠΗΣ (1923-1974). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ (1943-1989). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ (1922-1969). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ (1944-1981). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (1934 - 1992). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).