βρέθηκαν 5 σύνολα δεδομένων

Ετικέτες: βιομηχανία

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Στοιχεία Τιμών Διυλιστηρίων

  Περιέχονται στοιχεία ex factory των τιμών των διυλιστηρίω της χώρας.
 • Στοιχεία Εμπορικής Δημοσιότητας

  Παρέχονται πληροφορίες κατόπιν σχετικού τέλους. Υπάρχουν δεδομένα που δεν διατίθενται ελεύθερα, ανώ άλλα δίδονται ως στατιστικά στοιχεία.
 • Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων

  Παρέχονται πληροφορίες για τις τιμές καυσίμων σε όλη την επικράτια, ανά νομό και ανά κατηγορία καυσίμου. Οι πληροφορίες είναι σε δελτία pdf απο τις 27/4/2012.
 • Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία

  Ο ΔΤΕ έχει ως σκοπό τη μέτρηση της μηνιαίας μεταβολής των τιμών των προϊόντων των τομέων ορυχείων-μεταλλείων, μεταποίησης και ενέργειας που εισάγονται από το εξωτερικό και...
 • Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

  Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) στη Βιομηχανία έχει ως σκοπό τη μέτρηση της μηνιαίας μεταβολήςτων τιμών των βιομηχανικών προϊόντων που παράγονται στη χώρα και διατίθενται στην...
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).