βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Τύποι: XML Ετικέτες: τριγωνομετρικές στάσεις γεωδαιτικά σημεία αναφοράς

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).