βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Εγκύκλιοι Οδικών Μεταφορών

    Φορτηγά Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΔΧ και ΦΙΧ) - Καθ' οδόν έλεγχος φορτηγών οχημάτων - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών
  • Διαγωνισμοί

    Διαγωνισμοί που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών & προμήθειες για τις ανάγκες του Υπουργείου έτους 2016 και έτους 2017