βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ: ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ

    ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. ΕΜΠΟΡΟΔΙΚΕΙΟ (1835 - 1882). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Αχαΐας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων....