βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Κατάρτιση - ΚΕΚ ΟΑΕΔ

    Δράσεις σχετικές με την κατάρτιση στις εκπαιδευτικές μονάδες (Κ.Ε.Κ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.