ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο Δήμος Πεντέλης δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 με βάση τον ν.3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" από την συνένωση τριών Δήμων, εκείνων της Πεντέλης, της Νέας Πεντέλης και των Μελισσίων. Η έδρα του Δήμου Πεντέλης είναι στα Μελίσσια και ο νέος Καλλικρατικός Δήμος αποτελείται απο τρείς Δημοτικές Κοινότητες, ήτοι την Δ.Κ. Μελισσίων, την Δ.Κ. Νέας Πεντέλης και την Δ.Κ. Πεντέλης. Οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης βρίσκονται στην έδρα στην Δ.Κ. Μελισσίων, ενώ στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες διατηρούνται οι υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου.

Δημοτικές Κοινότητες

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων Αντιδήμαρχος: κ. Τσουχνικάς Ηλίας Διεύθυνση: Καλαμβόκη 2α, Μελίσσια, ΤΚ:15127 Τηλέφωνα: 2132050000 – Φαξ:2132050039

Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης Αντιδήμαρχος: κ. Κοντουλάκος Ελευθέριος Διεύθυνση: Αγίας Παρασκευής 22, Νέα Πεντέλη, ΤΚ:15236 Τηλέφωνα: 2132140500 – Φαξ:2132140539

Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης Αντιδήμαρχος: κ.Μωραϊτης Κωνσταντίνος Διεύθυνση: Ηγ. Μακρυγιάννη 2, Πεντέλη, ΤΚ:15236 Τηλέφωνα: 2132140600 – Φαξ:2132140639

www.penteli.gov.gr