ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των παλαιότερων γειτονικών δήμων Αργυρούπολης και Ελληνικού.

Ο δήμος έχει πληθυσμό 51.356 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και είναι ο 62ος μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας. Η έκτασή του είναι 15,7 τ.χλμ. Έδρα του είναι η Αργυρούπολη και το Δημαρχείο βρίσκεται στη Λ. Κύπρου 68.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Έδρα Λεωφ. Κύπρου 68, 164 52, Αργυρούπολη
Διαύγεια https://et.diavgeia.gov.gr/f/elliniko-argyroupoli
Τηλεφωνικό κέντρο 2132018700