ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΜΥ)

Αποστολή της ΕΜΥ είναι η παροχή μετεωρολογικής υποστήριξης επ΄ ωφελεία της Εθνικής Οικονομίας, της Εθνικής Άμυνας και του Κοινωνικού συνόλου της χώρας μας. (π.δ 161/1997)

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
ΕΜΥ URL www.hnms.gr