Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑA ΑΕ), ιδρύθηκε το 1955 με την επωνυμία Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών.

Το 1970 μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του οι χονδρέμποροι νωπών κρεάτων, ενώ το 1989 μετονομάζεται σε Κεντρική Αγορά Αθηνών.

Το 1998 μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ" και το 2004 ξεκινά ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών της.

Το 2011 απορροφάται η ΕΤΑΝΑΛ και το 2012 οι 11 ιχθυόσκαλες της χώρας μετατρέπονται σε υποκαταστήματα του ΟΚΑΑ. Το 2014 ενσωματώνεται στον Οργανισμό και η Κεντρική Λαχαναγορά της Πάτρας.

Παράλληλα με την αναπτυξιακή πολιτική στο χονδρεμπόριο τροφίμων, το 2012 δημιουργείται η "Αγορά του Καταναλωτή". Πρόκειται για την πιο σύγχρονη αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στον Αγ.Ιωάννη Ρέντη, και διασφαλίζει την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποιοτικά και με χαμηλές τιμές πιστοποιημένα προϊόντα.

Ο ΟΚΑA σήμερα αποτελεί ανώνυμη εταιρία κοινής ωφέλειας με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Υπ. Οικονομικών) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.