βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Προγράμματα Σπουδών ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων

    Η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων άρχισε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 με δύο Προγράμματα Σπουδών: α) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (με οκτώ εξάμηνα σπουδών), και β)...