βρέθηκαν 6 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ

  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την επικαιροπόιηση του συνόλου των εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του Νοσοσκομείου, με σκοπό την ανοιχτή τους διάθεση...
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  Μέσω αυτού του συνδέσμου οι προμηθευτές των νοσοκομείων μπορούν να ενημερωθούν για Διαβουλεύσεις και Διακηρύξεις
 • ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  Το οργανόγραμμα σχεδιάστηκε βάση του οργανισμού που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1484/4 Μαΐου 2012
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του Νοσοκομείου με τους εξής τρόπους : Καλώντας στον αριθμό 14500, καθ΄όλο το...
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τους εξής τρόπους : Καλώντας στον αριθμό 14500, καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο, καθημερινά Στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων...
 • ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

  ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ