βρέθηκαν 8 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Ενεργοί Φοιτητές ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει αριθμητικά στοιχεία για τους ενεργούς φοιτητές ανά Πτυχίο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Διδάσκοντες Τμημάτων ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τους Αριθμούς Πανεπιστημιακού Μητρώου των Διδασκόντων ενός συγκεκριμένου Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δοθέντος του κωδικού...
 • Πληροφορίες Προσώπου ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει πληροφορίες για συγκεκριμένο πρόσωπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δοθέντος του Αριθμού Πανεπιστημιακού Μητρώου (ΑΠΜ) του. Τα ΑΠΜ...
 • Προγράμματα Σπουδών Τμήματος ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τα Προγράμματα Σπουδών ενός Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό τη μορφή id κωδικού προγράμματος, δοθέντος του κωδικού Τμήματος....
 • Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει Πληροφορίες για συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δοθέντος του κωδικού προγράμματος. Οι κωδικοί...
 • Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει τους κωδικούς μαθημάτων συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δοθέντος του κωδικού...
 • Πληροφορίες Μαθήματος ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει πληροφορίες ενός μαθήματος συγεκριμένου Προγράμματος Σπουδών Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δοθέντος του κωδικού μαθήματος. Οι...
 • Ακαδημαϊκές και Διοικητικές Μονάδες ΑΠΘ

  Αυτή η μέθοδος επιστρέφει όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιέχει πληροφορίες και για την ιεραρχική οργάνωση των...