βρέθηκαν 5 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων

  Παρέχονται πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται σχετικά με την αδειοδότηση επιχειρήσεων.
 • Επενδυτικά κίνητρα

  Πληροφορίες για κίνητρα επενδύσεων από τους αναπτυξιακούς νόμους.
 • Στοιχεία Ιδιωτικών Επενδύσεων

  Ο ιστοχώρος παρέχει πληροφορίες για τις ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται με κρατική ενίσχυση από το Υπουργείο.
 • Εργα ΕΣΠΑ

  Περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα του ΕΣΠΑ, όπως οικονομικά στοιχεία, απορροφήσεις, γεωχωρικά δεδομένα κ.τ.λ.
 • Στοιχεία ΕΣΠΑ

  Ιστοχώρος της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον οποίο διατηρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα...