Σύνολα Δεδομένων

 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας-Αποφάσεις/Διοικητικές πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά έργα - Προστασία Δασών - Θήρα
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας / Διοικητικές Πράξεις / Λογιστήριο - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών - Θήρα
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Πράξεις Χαρακτηρισμού - Αποφάσεις Τεχνικών Επιτροπών εξέτασης χαρ/σμού - Απαγορευτικές και ρυθμιστικές διατάξεις (ΔΑΔ) - Εκτέλεση...
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείρηση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών - Λοιπές Αποφάσεις
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Διοικητικά - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά 'Eργα - Προστασία Δασών - Θήρα
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας / Διοικητικές Πράξεις / Λογιστήριο - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών - Θήρα
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

  Περιλαμβάνει 7 Σύνολα δεδομένων: - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά έργα - Προστασία Δασών - Θήρα / Αλιεία - Διοικητικά / Οικονομικά - Λοιπές αποφάσεις και...
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας / Αποφάσεις / Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά έργα - Προστασία Δασών - Θήρα – Αλιεία
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας/Αποφάσεις/Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση δασών - Δασοτεχνικό τμήμα - Προστασία Δασών - Θήρα-Αλιεία -...
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών - Θήρα
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας/ Αποφάσεις/ Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά Έργα - Θήρα - Αλιεία - Προστασία Δασών...
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Διοικητικά - Προστασία Δασών - Θήρα-Αλιεία - Διαχείριση Δασών - Δασοτεχνικά έργα
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση Υπηρεσίας Αποφάσεις , Διοικητικές , Οικονομικές Πράξεις - Προστασία Δασών - Δασοτεχνικά έργα - Διαχείριση Δασών - Θήρα...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Απoφάσεις περί δημόσιων εποικιστικών εκτάσεων - Αποφάσεις άρθρου 46 Ν.4456/2017 - Αποφάσεις Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 1 Σύνολο Δεδομένων: -Πληροφοριακά έντυπα
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 1 Σύνολο δεδομένων: - Πληροφοριακά έντυπα
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 1 Σύνολο δεδομένων: -Πληροφοριακά έντυπα
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Οργάνωση Υπηρεσίας - Δημοπράτηση έργων & Υπηρεσιών - Στατιστικά στοιχεία - Κατανομή και διάθεση κατάλληλων φυτών περιφέρειας...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Προσωπικό - Οργάνωση/λειτουργία Υπηρεσίας - Προγράμματα - Μελέτες -Δασοτεχνικά έργα -Φυτώρια - Σποροσυλλογή
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων: - Οργάνωση και Λειτουργία της υπηρεσίας - Διαχείριση και εκμετάλλευση δασών - Βόσκηση γαιών - Θηραματοπονία - Προστασία Δασών και...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων: - Διαχείριση και εκμετάλλευση δασών - Προστασία Δασών - Δασοτεχνικά έργα - Δασικών Χαρτογραφήσεων
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Αποφάσεις χορήγησης αδειών υπαλλήλων - Προστασία Δασών - Διαχείριση...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 9 Σύνολα Δεδομένων : - Διοικητικά-Οικονομικά - Δασοτεχνικά έργα - Προστασία Δασών - Θήρα - Ορεινή αλιεία - Δασικές Χαρτογραφήσεις - Διαχείριση...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα Δεδομένων : - Διοικητικές Πράξεις - Προστασία Δασών και διαχείριση Δασών - Θήρα - Προγραμματισμός και μελέτες - Χαρτογράφηση Δασών &...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων : - Αποφάσεις χορήγησης αδειών υπαλλήλων - Προστασία Δασών - Διαχείριση Δασών - Προγραμματισμός και μελέτες - Τμήμα χαρτογράφησης
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Οργάνωση Υπηρεσίας - Αποφάσεις - Διοικητικές Πράξεις - Διαχείριση Δασών - Μελέτες - Δασοτεχνικά Έργα - Προστασία Δασών -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Περιλαμβάνει 7 Σύνολα δεδομένων: - Έλεγχος νομιμότητας - Προσωπικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης - Έλεγχος προϋπολογισμών και αναμορφώσεων αυτών, των ΟΤΑ...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων : - Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών σε Εκκαθάριση Α.Δ.Μ.Θ. - Ευρετήριο Κοινωφελών Περιουσιών Εποπτείας Α.Δ.Μ.Θ. - Ανακοινώσεις...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα Δεδομένων : - Προμήθειες, διαχείριση υλικού και κρατικά οχήματα - Προϋπολογισμός, δημοσιονομικές αναφορές και πληρωμές - Αποφάσεις Οικονομικής...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 8 Σύνολα δεδομένων : - Αποφάσεις Έγκρισης Πολεοδομικών Θεμάτων - Κατεδαφίσεις - Σύσταση Επιτροπών και Συγκρότηση Συμβουλίων - Προσφυγές κατά πράξεων...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 15 Σύνολα δεδομένων: - Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Πολεοδομικές Εφαρμογές - Όροι Δόμησης Παρεκκλίσεις - Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων - Συγκρότηση Επιτροπών...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. - Καταγραφή τεχνικών εργασιών - Απολογισμός της Δ/νσης Πληροφορικής και...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 4 Σύνολα δεδομένων: - Έλεγχος χωματερών - Στατιστικά δεδομένα για τις κηρύξεις περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την πραγματοποίηση των Σ.Τ.Ο.Π.Π....
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα Δεδομένων: - Οργάνωση υπηρεσίας - Αποφάσεις Διοικητικές Πράξεις - Δασοτεχνικά έργα - Θήρα και Αλιεία - Δασικοί Χάρτες & Χαρακτηρισμός...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Περιλαμβάνει 6 Σύνολα δεδομένων: - Έργα- Μελέτες (Γενικά) - Πρωτόκολλα Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΠΚΑ) με μέσα τρίτου - Λατομεία - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)/...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων: - Απόφαση - Καθορισμός ακτών κολύμβησης - Δεδομένα Παρακολούθησης ακτών κολύμβησης - Απόφαση -Διαχείριση των υδατικών πόρων -...
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Περιλαμβάνει 5 Σύνολα δεδομένων : - Απόφαση - Καθορισμός ακτών κολύμβησης - Δεδομένα Παρακολούθησης ακτών κολύμβησης - Απόφαση - Διαχείριση των υδατικών πόρων -...