Σύνολα Δεδομένων

 • ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

  ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ (Α.Σ.Δ.Κ.). (1923-1963). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  (1906 - 1910). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΟΥΣΗ

  ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΟΥΣΗ  (1863 - 1892). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ

  ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ  (1893 - 1906). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (1904 - 1977). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ημαθίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων....
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (1ΟΥ) ΣΠΑΡΤΗΣ  (1887-1941). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (1879 - 1967). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ημαθίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Αντίγραφα σε...
 • ΑΡΧΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2ΟΥ) ΣΠΑΡΤΗΣ  (1901-1937). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΩΝΟΣ) (1824-1827). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ) (1828-1832). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό...
 • ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε. "ΈΛΑΙΟΝ"

  ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε. "ΈΛΑΙΟΝ" (1941-1944). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λέσβου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ : ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΌΘΩΝΟΣ) (1833-1862). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων....
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ : ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ) (1832-1835). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων....
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΩΝΟΣ) (1825-1827). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ (1834-1865). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Αντίγραφα σε ψηφιακή...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ

  ΡΧΕΙΟ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΌΘΩΝΟΣ) (1834-1838). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων....
 • ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (1939 - 1963). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Μαγνησίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Το αρχείο...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΔΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΔΑ(1831-1832,1843-1888,1893). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ-ΚΥ, Τμήμα Γενικού Ευρετηρίου. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ  (1912-1939). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ  (1906- 1938). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΦΥΣΣΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΦΥΣΣΟΥ  (1908-1946). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Το αρχείο...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  (1905-1942). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΑΡΤΗΣ  (1907 - 1946). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ  (1916-1946). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ_2

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ  (1937-1986). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΙΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΙΩΝ  (1928-1940). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ  (1916 -1942). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΑΡΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΑΡΑ  (1916 -1942). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Το αρχείο...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ  (1911 -1961). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΩΝ  (1904-1943). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Το...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΜΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΜΑ  (1913 - 1942). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Το...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΙΚΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΙΚΑΣ  (1910-1940). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ  (1972 - 1986). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  (1926-1962). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΣΕΛΛΑΣΙΑΣ)  (1929-1940). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ...
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ (ΔΑΦΝΗΣ)  (1905 - 1944). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ  (1900 - 1942). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ  (1905-1946). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΤΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΤΑΣ  (1912 - 1929). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥ  (1902 -1950). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ  (1934-1942). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ  (1898 -1937). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  (1901-1939). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ  (1924 - 1954). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΑΣ  (1919 - 1930). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ  (1929 - 1939). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΙΧΕΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΙΧΕΑΣ  (1945 -2010). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ  (1914-1947). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΝ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΝ  (1915 - 1998). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.
 • ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (1923-2005). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία...